Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies. ZAMKNIJ

Regulamin

I. Regulamin Portalu Internetowego NaObcasach.com

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy „Regulamin Portalu Internetowego NaObcasach.com” określa warunki nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z portalu internetowego o nazwie „NaObcasach.com” – w ramach którego zamieszczane są informacje z zakresu tematyki kobiecej.

1.2 Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1.3 Portal NaObcasach.com jest serwisem internetowym publikującym nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od firm i instytucji współpracujących. Portal nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, a Właściciel poprzez prowadzenie portalu nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 2 – Definicje

Użyte w „Regulamin Portalu Internetowego NaObcasach.com” sformułowania oznaczają:

Właściciel portalu – Planet Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będąca twórcą i administratorem portalu internetowego NaObcasach.com uprawnionym do dysponowania zasobami portalu.

Portal –witryna internetowa NaObcasach.com

Forum – zbiór powiązanych ze sobą plików i aplikacji sporządzonych w html, php lub innym języku służącym do tworzenia publikacji w sieci Internet, będący miejscem do wymiany opinii, informacji i innych treści przez Użytkowników, na zasadach zgodnych z prawem i niniejszym Regulaminem.

Zasoby portalu – udostępniane w ramach portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie Portalu Internetowego NaObcasach.com”, materiały obejmujące informacje, formularze kontaktu użytkowników portalu. Zasoby portalu stanową również działy informacyjne.

Działy informacyjne – zasoby portalu, do których każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

Użytkownik indywidualny/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Administrator – Właściciel portalu, nadzorujący funkcjonowanie portalu oraz forum i ich wykorzystywanie przez Użytkowników.

§ 3 – Zasoby Portalu

3.1 Dostęp do części zasobów portalu określonej § 2 jako dział informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego wymogu rejestracji w systemie portalu.

3.2 Właściciel portalu zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów działu informacyjnego na czas nieokreślony.

3.3 Właściciel portalu zastrzega sobie prawo zmiany treści wszelkich artykułów i informacji, publikowanych na portalu, w sposób nie zmieniający ich sensu i znaczenia. W szczególności Właściciel portalu zastrzega sobie prawo skrócenia publikowanego artykułu lub zmiany jego tytułu.

3.4 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami „Regulaminu Portalu Internetowego NaObcasach.com”

3.5 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgody Właściciela portalu jest zabronione.

3.6 Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Właścicielowi portalu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z obowiązującym prawem oraz niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

§ 4 – Odpowiedzialność stron

4.1 Właściciel portalu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego portalu, jednak publikowane w portalu treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Właściciela portalu lub autorów artykułów.

4.2 Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania, przez osoby korzystające z portalu, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu,

4.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w portalu tekstów.

4.4 Na Właścicielu portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu.

4.5 Właściciel portalu nie odpowiada za brak dostępu do zasobów portalu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§ 5 – Ochrona danych

5.1 Właściciel portalu wykorzystuje informacje o zarejestrowanych Użytkownikach wyłącznie na użytek własny w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych Użytkowników, informowania Użytkowników o zmianach w portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem Właściciela portalu są interesujące dla Użytkowników, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

5.2 Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, może domagać się zmiany lub usunięcia jego danych osobowych.

5.3 Wniosek o usunięcie danych osobowych z portalu jest winien być przesłany do administratora pocztą elektroniczną wraz z podaniem loginu, hasła, adresu E-mail.

5.4 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcie danych osobowych Użytkownika z portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem Użytkownika z portalu.

5.5 Właściciel Portalu nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.

5.6 Administratorem danych osobowych jest Właściciel portalu.

§ 6 – Postanowienia końcowe

6.1 Regulaminu Portalu Internetowego NaObcasach.com w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów.

6.2 Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie internetowej https://naobcasach.com/regulamin/

6.3 Właściciel Portalu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://naobcasach.com i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie https://naobcasach.com/regulamin/

6.4 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Właściciela portalu.


II. Regulamin Forum Internetowego NaObcasach.com

1. Zabrania się publikować na Forum treści komercyjnych lub promujących inne strony internetowe (np. reklam, odnośników do www, komunikatów PR, konkursów, fan pages na Facebook), w tym tworzenia odrębnych tematów lub publikowania wątków o takim charakterze, a także rejestrowania kont Użytkownika z nazwą firmy. Podmioty zainteresowane komercyjną współpracą powinny skontaktować się z Administratorem.

2. Zabrania się zamieszczania w jakimkolwiek miejscu linków do aukcji, sklepów, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli Użytkownik chce sprzedać / kupić przedmiot lub usługę, powinien skorzystać z odpowiedniego działu na Forum. Zamiast linków w przypadku aukcji – podać numer, zamieścić obrazki z produktami i nazwą. Publikowanie nazwy sprzedawcy aukcji jest zabronione. Administrator wyraża zgodę na publikowanie linków, które prowadzą do instytucji niekomercyjnych (np. urzędy), non-profit (np. Wikipedia), charytatywnych, fundacji, prywatnych blogów o tematyce niekomercyjnej.

3. W przypadku publikacji cytowanych artykułów, należy dodać informacje o autorze i źródle.

4. Wysyłanie prywatnych, masowych wiadomości niechcianych (traktowanych jako tzw. SPAM), wysyłanych do innych Użytkowników Forum, jak np. nagabywanie na wejście na inną stronę, skorzystanie z usługi, będzie traktowane jako nadużycie. W tym przypadku może to doprowadzić do skasowania konta Użytkownika i konsekwencji prawnych. Prosimy o zgłaszanie takich wiadomości Administratorowi portalu.

5. Zabrania się wielokrotnego publikowania powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.

6. Wypowiedzi oraz fotografie publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:

  • Wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub na innym tle, ani propagować przemocy, erotyki, pornografii i innych treści zakazanych,
  • Zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad Netykiety,
  • Naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich,
  • Oferować sprzedaży leków, ani innych suplementów diety.

7. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników powinny być zgodne z zasadami Netykiety Forum. Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.

8. Podpisy na Forum (linijki, zdjęcia) nie mogą przekraczać 500 pikseli szerokości i 350 pikseli wysokości.

9. Opublikowanie wypowiedzi na Forum jest tożsame z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na opublikowanie jej w innych mediach internetowych należących do Administracja portalu dla kobiet NaObcasach.com. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wypowiedź jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 34 poz. 234 z późń. zmianami).

10. W niektórych przypadkach w Kategoriach Forum mogą być stosowane dodatkowe zasady korzystania oraz zamieszczania treści.

11. Zabronione jest używanie funkcji CAPS LOCK (wielkich liter), obrażanie innych Użytkowników, używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

12. Administrator zastrzega sobie prawo nie akceptowania linków stron (w dziale Linkownia), bez podania przyczyn, może również, w wyjątkowej sytuacji, zatwierdzić stronę mimo, że nie spełnia zasad niniejszego Regulaminu.

13. Podmiotem rozstrzygającym ewentualne spory Użytkowników, łamanie przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator. Rozstrzygnięcia Administratora są ostateczne.

14. Administrator może  ujawnić tożsamości Użytkownika lub wszelkie informacje podane przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

15. W przypadku próśb i propozycji zmian Regulaminu lub jego dostosowania, prosimy o kontakt z Administratorem.

16. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

17. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi oraz fotografie publikowane na Forum.

18. Administrator może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn.

19. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowywania dostępu do Forum Użytkownikom, którzy notorycznie naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Netykiety lub innych przepisów prawa.

20. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.

21. W przypadku niedostosowania się do Regulaminu, Użytkownik może zostać ostrzeżony, zablokowany i w najgorszym przypadku usunięty z Forum.

22. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Administratora i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi lub fotografii naruszających warunki określone w niniejszymi Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

23. Administrator zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania z Forum wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

24. Rejestrując się na Forum, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

(data: 05 wrzesień 2007 r., aktualizacja: 23 marca 2014)